Infralaterální oblouk

Infralaterální oblouk
10.11.2015
Infralaterální oblouk patří mezi vzácněji pozorovatelné halové jevy. Musí být splněny dvě podmínky. Na obloze musí být silný zdroj světla (Slunce) a v atmosféře musí být přítomny ledové krystalky tvaru šestibokých hranolů

Seriál: Optické jevy v atmosféře
Díl 16. Infralaterální oblouk


Vítám vás u šestnáctého dílu tohoto seriálu o atmosférických optických jevech. Minule jsme se zabývali supralaterálním obloukem, který vzniká lomem nebo odrazem světla od ledových krystalků v atmosféře. Dnes se budeme bavit o jevu, který se v jistých ohledech supralaterálnímu oblouku podobá - je to oblouk infralaterální.

Infralaterální oblouk patří mezi vzácněji pozorovatelné halové jevy. Abychom tento vzácný jev mohli pozorovat, musí být splněny dvě podmínky. Na obloze musí být silný zdroj světla (Slunce) a v atmosféře musí být přítomny ledové krystalky tvaru šestibokých hranolů, které musí být navíc orientovány vodorovně vzhledem k zemi. Podmínky ke vzniku infralaterálního oblouku jsou tedy stejné, jako je tomu u oblouku supralaterálního.
infralateralni oblouk

Obrázek ukazuje správnou orientaci krystalků, díky kterým vzniká infralaterální oblouk.

Infralaterální oblouk vzniká, když sluneční paprsky pronikají podstavou ledového krystalu tvaru šestibokého hranolu, poté se lomí a opouštějí krystal jednou z jeho stěn. Oblouk si lze představit jako slabý, duhově zbarvený oblouk nacházející se v asi dvojnásobné úhlové vzdálenosti od slunečního kotouče, než jak je zvykem u malého hala. Oblouk se tečně dotýká velkého hala a najdeme ho vždy pod úrovní slunce.

Jak tento oblouk vypadá? Když se slunce nachází níže než 50° nad horizontem, pozorujeme dva infralaterální oblouky - každý na jedné straně od slunce. Jakmile se však slunce vyhoupne 68° nad obzor, oba oblouky se spojí v jeden oblouk ve tvaru zahnutého véčka. Infralaterální oblouk tedy mění svůj tvar v závislosti na aktuální výšce slunce nad horizontem. Co se vzdálenosti od slunce týče, dotýkají se tečně velkého 46° hala a jsou tedy v poměrně velké vzdálenosti od slunečního kotouče.

infralateralni oblouk foto
Tento snímek zachycuje levý infralaterální oblouk. Autor snímku Martin Popek musel pořídit dvě fotografie a pak je složit, aby zachytil vzdálenost oblouku od slunečního kotouče.

V příštím díle se zaměříme na další halový jev, který prochází vedlejším sluncem a místy, kde se kříží supralaterální a infralaterální oblouky - bude to parhelický kruh.

Autor: PH

frame-scrollup