Horní a dolní dotykový oblouk

Horní a dolní dotykový oblouk
01.11.2015
Dotykový oblouk lze pozorovat celkem často jako výrazné zjasnění malého hala v jeho horní nebo naopak dolní části.

Seriál: Optické jevy v atmosféře
Díl 13. Horní a dolní dotykový oblouk


Vítám vás u třináctého dílu tohoto seriálu o atmosférických optických jevech. Dnes se budeme zabývat dalšími halovými jevy ve tvaru oblouků, které vznikají lomem nebo odrazem světla od ledových krystalků v atmosféře. V předchozím díle jsme rozebrali oblouky cirkumzenitální a cirkumhorizontální, dnes to budou oblouky dotykové.

Dotykový oblouk lze pozorovat celkem často jako výrazné zjasnění malého hala v jeho horní nebo naopak dolní části. Odtud také dostal tento oblouk své jméno, protože se tečně dotýká malého hala. Často lze tento oblouk najít i pod názvem tečný či tangenciální. Přesto se však může tento oblouk na obloze vyskytnout sám, bez doprovodu malého hala. Horní dotykový oblouk lze často pozorovat v kombinaci s jinými jevy, např. vedlejším sluncem.

snímek ukazuje horní dotykový oblouk dotýkající se tečně malého hala a zvýrazňující horní část malého hal

Snímek ukazuje horní dotykový oblouk dotýkající se tečně malého hala a zvýrazňující horní část malého hala.

Zajímavé je, že na to, jak se tento oblouk na obloze projeví, má velký vliv výška slunečního kotouče nad obzorem. Pokud je slunce velmi nízko, bude mít horní dotykový oblouk vždy tvar písmene V a dolní dotykový oblouk nebude možné pozorovat. Pokud bude slunce výš než 25°, bude pozorovatelná i spodní část malého hala, kde se již může objevit i spodní dotykový oblouk - ten je však často velmi slabý.

Oba oblouky se s rostoucí výškou slunečního kotouče nad obzorem dále rozevírají až dokud již při výšce 60° téměř nelze oblouky rozeznat od malého hala - jakoby přesně zaujímaly jejich místo. Malé halo i dotykové oblouky však vznikají na různě orientovaných ledových krystalech.

2

Snímek ukazuje horní i dolní dotykový oblouk dotýkající se tečně malého hala a zvýrazňující tak jeho dolní i horní část.
Autor snímku: Martin Popek


V příštím díle se zaměříme na další oblouky, které vznikají odrazem či lomem světla od ledových krystalků v atmosféře.

Autor: PH

frame-scrollup