Grónský led tmavne

Grónský led tmavne
16.11.2015
Grónsko je největším ostrovem na planetě, tvoří jej pevninský ledovec, který poměrně velkou vahou zatěžuje zemskou kůru.

Grónsko je největším ostrovem na planetě, tvoří jej pevninský ledovec, který poměrně velkou vahou zatěžuje zemskou kůru. Ostrov má tvar „misky,“ tedy jeho okraje jsou položeny výše než střed Grónska. Většina nás si představuje Grónsko jako bílou ledovou krajinu, avšak v posledních letech dochází k výraznému ztmavení sněhu, který je již spíše zašedlý.

Příčiny tohoto jevu jsou velmi různorodé, ale důsledky velmi znepokojující – rychlejší tání ledu.

starý a čerstvý led
Obr.: Satelitní snímek, kde vlevo můžeme vidět starý led, vpravo pak čerstvě napadlý sníh. Barevný kontrast mezi novým a starým sněhem ledovce je patrný pouhým okem.
Zdroj: noaa.gov


Vědci z National Snow and Ice Data Centers v USA (Národní centrum pro datování sněhu a ledu) bylo zjištěno, že Grónský ledový příkrov ztratil v posledních 20 letech odrazovou schopnost. Bílé povrchy totiž odrážejí sluneční záření mnohem více než tmavé. Odrazivost se odborně nazývá albedo, které procentuálně vyčísluje, kolik se slunečního záření odrazí od povrchu země zpět do atmosféry. Kvůli malému odrazu dochází k většímu oteplování Grónského ostrova, což má za následek tání ledu. Tímto procesem je spuštěna řetězová reakce, která může mít ohromné následky pro klima Země. Reakce většího tání ledu, kvůli tmavému povrchu je stále zesilována, protože po roztání části povrchu se odkryje tmavá zem, která ještě více přitahuje (méně odráží sluneční záření) a následkem je pak ještě větší tání ledu v důsledku oteplování povrchu.

černý led
Obr.: V některých místech Grónska je led doslova černý.
Zdroj: DPA

Ztmavnutí ledu má podle výzkumníků různé příčiny. Kromě sazí z průmyslové výroby, má znečištění původ i v prachu a písku, popelu z požárů a sopečných výbuchů, které znovu a znovu pokrývaly led šedou vrstvou.

svah ledovce
Obr.: Tento snímek svahu ledovce ukazuje velmi tmavou horní vrstvu ledové plochy, zatímco spodní led svítí zářivě bíle.
Zdroj: DPA


Ale i samotný starší led, bez vrstvy nánosu se projevuje menší odrazivostí než čerstvý led a dochází k výraznějšímu tání. Vědci mají však k výzkumu omezený přístup, protože velkou část roku panuje v Grónsku tzv. polární noc a území je zahaleno v šeru.

Autor: SG  

frame-scrollup