El Niño jako hlavní iniciátor přírodních extrémů 2015 - 2016

El Niño jako hlavní iniciátor přírodních extrémů 2015 - 2016
10.01.2016
El Niño je jednou z nejvíce předvídatelných klimatických události na planetě, podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru je však téma El Niño také způsob, jak rozvířit mezi klimatology dlouhé hádky.

A ten nejzářivější příklad neshod a komplikací se nám ukázal v loňském roce. V březnu minulého roku oceánografové předpovídali El Niñu jednu z nejslabších činností, ale naopak v srpnu stejná organizace varovala, že by El Niño mohlo být vůbec nejsilnější za dobu jeho přístrojového zaznamenávání.  Sezóna El Niño se neomezuje pouze na rok kalendářní a díky tomu pokračují jeho projevy i v roce 2016.

El Niño je vlastně jednoduše řečeno zeslabení studeného oceánského proudu (Peruánský proud) a díky tomu následné oteplení vod v této lokalitě (menší výměna vody). V důsledku oteplení Tichého oceánu je narušen globální systém počasí a nastávají extrémní situace.

Výskyt El Nino v roce 1995 a 2017
Obr.: Porovnání rozsahu a síly extrémních El Niño v roce 2015 a 1997
Zdroj: NASA

El Niño je zkoumáno pomocí satelitních dat a jeho aktivita je sledována kontinuálně meteorology z celého světa. Ač se primárně jev vztahuje k oblast v Pacifiku u Jižní Ameriky, jeho projevy jsou zaznamenány v podstatě na všech kontinentech. Na africkém kontinentě se projevuje nadměrným suchem, které ničí sklizně a prohlubuje tak v mnohých oblastech nedostatek potravin a pitné vody. Ničivé požáry v Indonésií byly El Niñem více posilovány. V Austrálii se vystřídaly vlny sucha a přívalové deště, způsobující ničivé povodně. Povodně řádí i v Jižní a Severní Americe, kde tisíce lidí muselo být evakuováno, naopak některé regiony zase trpí akutním nedostatkem srážek. A v neposlední řadě se El Niño z části podílí i na mírné zimě v Evropě.

Povodně v Argentině jsou ničivé
Obr.: Povodně v Argentině na konci roku 2015
Zdroj: EPA

Poslední velké El Niño probíhalo mezi lety 1997 - 1998 a způsobilo např. ledové bouře v Severní Americe, záplavy na západním pobřeží Jižní Ameriky a pralesní požáry v Borneu, které zpozdily monzunové deště v Indii a teplota oceánu byla nakonec tak vysoká, že korálové útesy začínaly bělat a odumírat. Tato sezóna byla taktéž rekordní z hlediska tajfunů a tropických cyklón ve východním Pacifiku.

Požáry v Borneu ničí tamní přírodu
Obr.: Satelitní snímek požárů na Borneu v roce 1997
Zdroj: 
das.uwyo.edu

Navzdory změnám klimatu v důsledku spalování fosilních paliv a skleníkových plynů, jsou děje El Niña přirozená a cyklická událost. Klimatičtí historici dokázali spojit silné etapy El Niña s různými pohromami, jako byla např. španělská chřipka nebo největší hladomory.

Autor: SG

frame-scrollup