Ekonomické dopady přírodních katastrof

Ekonomické dopady přírodních katastrof
27.09.2015
Přírodní katastrofy způsobené extrémními projevy počasí se vyskytují víceméně na celé zeměkouli, přičemž některé oblasti trpí zásahy extrémních jevů opakovaně.

Přírodní katastrofy způsobené extrémními projevy počasí se vyskytují víceméně na celé zeměkouli, přičemž některé oblasti trpí zásahy extrémních jevů opakovaně. Obecně se věří, že tyto přírodní kalamity naruší ekonomiku zasažené oblasti na měsíce, maximálně na několik let, a že nemají dlouhodobý negativní vliv.

Ekonomové z univerzit Berkeley a Columbia v USA zkoumali dopad tropických cyklon (dále TC) na ekonomiku v dlouhodobém horizontu a dospěli k jiným závěrům. Jejich studie ukázala, že neplatí tři obecně uznávané teorie o přírodních kalamitách. Jsou to teorie:

1.  Teorie „tvůrčí destrukce“ tvrdí, že přírodní katastrofa stimuluje ekonomiku díky zvýšené poptávce po službách a zboží v době odstraňování následků katastrofy.
2. Teorie „postavit znovu a lépe“ tvrdí že intenzivní nová výstava zrychlí ekonomiku.
3. Teorie „úplné obnovy“ tvrdí že ekonomika sice zpočátku poklesne, ale poté se vrátí do původního stavu.

Autoři studie analyzovali údaje o následcích asi sedmi tisíc TC za období do roku 1950 do současnosti a dospěli k jiným výsledkům: TC, která zasáhne danou oblast jednou za deset let, způsobí úbytek ročního příjmu na obyvatele o 7,4 % ještě o dvacet let později. Po zásahu TC se růst ekonomiky dané země dlouhodobě zpomaluje a stabilizuje se až po 15 letech. To znamená, že takové země zůstávají  po desítiletí chudší ve srovnání s těmi, které TC nezasáhla. Oblasti, které trpí opakovanými zásahy TC, mají takřka nulový ekonomický rozvoj, protože veškerý růst je obětován na odstraňování nových škod. Škody způsobené zásahem TC se nepřímo odrazí i v  globálním měřítku. Tropické cyklony, které během minulých let postihly různé země na celém světě, způsobily zpomalení růstu světového HDP o 1,2 %. 

Na základě těchto zjištění lze zformulovat návrhy pro postupy odstraňování následků TC:
1. Skutečnost, že zásah TC má dlouhodobý efekt znamená, že i postupy odstraňování následků by měla být vypracovány v dlouhodobé perspektivě a neměly by se soustřeďovat se jen na odstraňování škod v krátkodobém horizontu.
2. Vzhledem k tomu, že následky zásahu TC jsou dlouhodobé, měly by se správné programy zavádět do praxe již dnes, což může ušetřit finanční prostředky v budoucnosti.
3. Vhodné jsou investice do ochranných a adaptabilních technologií, které mohou snížit ekonomické ztráty.

V souvislosti s globálním oteplováním se počítá i s rostoucí četnosti a intenzitou TC, což znamená, že výše uvedená čísla o ztrátách mohou být výhledově ještě horší.

Studie, o níž tento článek pojednává, se týká vlivu tropických cyklon. Vyskytují se samozřejmě další extrémní jevy (např. povodně), které zasahují některá území opakovaně.  Dá se tedy předpokládat, že ekonomické dopady těchto jevů jsou rovněž dlouhodobé a strategie boje proti ekonomickým ztrátám by měla být podobná.

Zdroj:
http://newscenter.berkeley.edu/2014/08/04/global-economic-losses-from-cyclones-linger-for-decades-study-finds/

Autor: TD

frame-scrollup