Dusí se nejen Ostravsko

Dusí se nejen Ostravsko
15.11.2012
Na Ostravsku platí smogová situace, špatně na tom je velká část republiky

Inverzní charakter počasí neustále zhoršuje kvalitu ovzduší při zemi. ČHMÚ už vyhlásil pro oblast Ostravska, Karvinska, Frýdecko-Místecka, bez Třinecka smogovou situaci. Ta nastává, jakmile množství polétavého prachu, přesněji suspendovaných částic PM10, překročí dva dny po sobě hodnotu 100 µg/m³ u 24 hodinového klouzavého průměru. 24 hodinové klouzavé průměry koncentrace částic PM10 dosahují vysokých hodnot i v oblasti všech ostatních velkých měst. Špatně na tom je Mostecko, Praha, Pardubicko, Olomoucko i Brněnsko.

Dnes ráno, je hodinová koncentrace částic PM10 nejvyšší na Ostravsku a Mostecku. Zvýšené koncentrace ale přetrvávají na většině měřících stanic ČHMÚ. Situace se v dalších dnech nebude zlepšovat, spíše naopak. Aktuální znečištění ovzduší sledujte zde. Mapy znečištění ovzduší sledujte zde.

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

Aktuální výskyt oblačnosti sledujte zde.

facebook.com

frame-scrollup