Druhy sněhu a jejich značení

Druhy sněhu a jejich značení
09.01.2016
Není sníh jako sníh a z mnohých důvodů je nutné jej od sebe oddělovat. V posledních dnech jsme se menší sněhové nadílky dočkali, a v dnešním článku si popíšeme, jaké typy sněhu můžeme rozlišit.

Během 20. století vznikla celá řada různých klasifikací sněhu a sněhové pokrývky.. První Mezinárodní klasifikace sněhových krystalu vznikla v roce 1949 a v roce 1952 byla pak vytvořena Mezinárodní klasifikace uloženého sněhu. Jedna z nejvíce používaných klasifikací v minulosti byla vytvořena českými lavinovými odborníky I. Houdkou a M. Vrbou v roce 1956. V současné době se používá Mezinárodní klasifikace sněhu (ICSI) z roku 1990, která je použitelná pro všechny světové lokality. Klasifikace vznikají na základě závislosti růstu a tvaru ledových krystalů na okolní teplotě vzduchu a nasycení prostředí vodní parou.

Ilustrace vzniku sněhové vločky
Obr.: Závislost růstu a tvaru ledových krystalků na okolní teplotě a nasycení prostředí
Zdroj: Kořízek, 2006

Krystalky sněhu jsou závislé na klimatické situaci, která právě probíhá při jejich cestě na zemský povrch. Nový sníh má velkou nesoudržnost, protože zatím nestihl do sebe zaklínit. Jeho struktura je prozatím z velké části šestiúhelná, jako u sněhových vloček. Mezi hlavní vlastnosti padajícího nebo velmi čerstvě napadlého sněhu patří velká poréznost, tedy velký obsah vzduchu a malá utuženost. Tento typ sněhu se označuje +.

Nový sníh se začne měnit hlavně pod vlivem větru. Jeho silové účinky začnou narušovat původní krystalickou formu. Šesterečná soustava je ještě částečně rozpoznatelná. Vlivem větru se však „polámané“ a „zborcené“ krystalky zakliňují do sebe a začíná proces utužování. Tento plstnatý sníh je základem deskových lavin a je označován /.

Další fáze se nazývá tzv. okrouhlozrnný sníh, což je suchý sníh vznikající z předchozího typu sněhu - plstnatého. Jak název napovídá je jeho tvar téměř kulatý. Sníh se již neleskne a není už zářivě bílý. Tento druh sněhu je spíše přechodnou fází mezi zborcením a následnou výstavbovou metamorfózou krystalů. Okrouhlozrnný sníh se označuje ●.

Přeměna krystalu
Obr.: Přeměna sněhového krystalu rozkladem v časovém úseku 57 dní 
Zdroj: alpy4000.cz 

Hranatozrnný sníh se začíná vlivem okolní teploty vzduchu měnit do nové formy. Vznikají hranatá ledová zrna, která jsou stavebním kamenem nejvíce nebezpečných lavin, protože tento typ krystalů je velmi pohyblivý. Hranatozrnný sníh se označuje .

Poslední fáze pak nastává při vzniku zaoblených zrn přeměnou krystalů vlivem zvýšených teplot, které působí delší časový úsek. Kvůli tomu se vytváří hlavně na konci zimy či na jaře. Zaoblená zrna se velmi rychle přeměňují v nejvíce utuženou formu – firn (ledová zrna). Firn je považován za přechodnou fázi mezi sněhem a ledem, obsahuje minimum puklin a označuje se symbolem .   

Metamorfoza sněhu, přeměna sněhu na led
Obr.: Sníh se na zemském povrchu mění vlivem fyzikálních procesů - možná podoba metamorfózy sněhu
Zdroj: hruboskalsko.cz

K zjištění krystalické struktury různých typů sněhu se využívá makrofotografií.

Autor: SG

frame-scrollup