Dostáváme se k bodu zvratu?

Dostáváme se k bodu zvratu?
08.08.2019
Letošní léto opět láme teplotní rekordy. Absolutní rekordy padly ve Francii, v Německu, v Belgii, v Nizozemsku a dokonce i Velké Británii. Česká republika byla letos ušetřena a maximální teploty se většinou pohybovaly do 35 °C, jen ojediněle byly vyšší.

Příroda se ohřívá a vypadá to, že se pomalu, ale jistě dostáváme k bodu zlomu, neboli bodu zvratu. Podle této teorie si příroda sama bude regulovat teplotu, v ekosystému se tomuto stavu říká autoregulace.

Již v červnu se v Evropě začaly objevovat obrovské a četné kroupy, které bombardovaly zejména jižní a střední Evropu. Podle některých vědců se kroupám daří v labilní atmosféře, která má díky vysokým teplotám spoustu energie. Zajímavé je, že v oblasti, kde padaly velké kroupy se průměrná teplota na několik dnů snížila o 1 až 2 °C i přes minimální nebo žádné ochlazení v atmosféře.

Na konci července začal hořet les a křoviny v Rusku, v oblasti Sibiře. Požár je velký, jako Belgie. Někteří vědci tvrdí, že díky požárům roste skleníkový efekt a urychlí se tak globální oteplování. Jsou však i vědci, kteří upozorňují na vzniklý kouř, který už dosáhl množství, které se rovná výbuchu stratovulkánu. Když se tento kouř dostane vysoko do atmosféry, tak může stínit sluneční záření a tím by se mohla ochladit globální teplota Země, tak jak se to stalo již několikrát v historii.

A do třetice. Vysoké teploty dorazily i do Grónska, kde obvykle teploty v tuto dobu dosahují maximálně 0 °C. V posledních dnech však teploty přesahují i 10 °C a extrémně rychle taje led. Sladká tající voda se vylévá do moře a narušuje Golfský proud. Je podložená teorie, že pokud roztaje v Grónsku příliš ledu, tak by se mohl Golfský proud zcela zastavit a Evropa by se zejména v zimní polovině roku výrazně ochladila. Zda se tyto teorie opírají o skutečné základy se dozvíme a možná to bude celkem brzo.

Autor: TD

frame-scrollup