Denní chod teploty vzduchu

Denní chod teploty vzduchu
26.02.2013
Teplotní maximum ve výšce 2 m je opožděno od povrchu o 2 hodiny

teplota vzduchu se vyhodnocuje podle hodinových teplot a vystihuje všechny zvláštnosti teplotních změn v průběhu dne během celého roku. Denní chod teploty vzduchu má podobný průběh jako denní chod teploty aktivního povrchu, jeho amplituda s výškou klesá a čas teplotního maxima a minima se s výškou opožďuje. Od času teplotního minima do maxima se intenzita vzestupu teploty s časem nejprve zvyšuje, před nástupem maxima klesá. Opoždění času teplotního maxima je v úrovni meteorologické budky v porovnání s aktivním povrchem 2 hod. Pokles teploty bývá volnější než vzestup. Hodnoty denní amplitudy teploty závisí na těchto faktorech:

  • Na charakteru počasí: při malé oblačnosti a slabém větru  jsou amplitudy větší než při silné oblačnosti.
  • Na ročním období: nejvyšší hodnoty dosahují v našich klimatických podmínkách na jaře, nejnižší v zimě.
  • Na zeměpisné šířce: s růstem zeměpisné šířky od rovníkových oblastí do oblasti subtropu denní amplitudy teploty stoupají, směrem k pólům klesají.
  • Na vzdálenosti od pobřeží: v pobřežních oblastech jsou nižší než uvnitř kontinentu.
  • Na reliéfu: nad konvexními tvary (kopce) reliéfu jsou menší než nad konkávními (údolí).
frame-scrollup