Denní chod teplot vzduchu

Denní chod teplot vzduchu
04.06.2018
Nejchladnější částí dne je asi 30 minut po východu Slunce, kdy je povrch stále ochlazován dlouhovlnným zářením vycházejícím ze Země, ale ještě není znát oteplení zářením ze Slunce.

Chod teploty vzduchu závisí na energetické bilanci Země, která byla již popsána v předchozím článku. Výsledná teplota povrchu zemského závisí na tzv. radiační bilanci.

Radiační bilance je rozdíl mezi energií, kterou Země přijímá od Slunce v podobě krátkovlnného vlnění, a energií, kterou Země vyzařuje v podobě dlouhovlnného záření. V denním chodu se neustále mění rozdíl mezi energii vydanou a přijatou.

Pro jednoduchost je určován rozdíl mezi radiační bilancí Země přes den a v noci. Zatímco energie vydávaná Zemí je přibližně konstantní a neměnná, energie vysílaná Sluncem se mění v závislosti na denní době pro určité místo na zemském povrchu. Sluneční záření dosahuje různé intenzity i v závislosti na ročním období. Rozdíly v síle záření se nejvíce smazávají na rovníku, naopak na pólech je změna nejvíce výrazná (půl roku polární den a půlroku polární noc). Česká republika tuto změnu v insolaci (síle a délce vyzařování Slunce) pociťuje ve střídání čtyř ročních období.

Pro denní chod teploty vzduchu je nejdůležitějším faktem, že v noci dostává dané místo na Zemi minimum energie ze Slunce a radiační bilance se stává zápornou – povrch se ochlazuje. Vlastnosti povrchu často ovlivňují, jak značně teplota povrchu klesá. Materiály dobře pohlcující a uchovávající tepelnou energii (kov, beton) nevykazují tak značné ochlazení jako např. půda. Ale i v půdě jsou značné kontrasty v zadržení tepla, nejhůře uchovávají teplo půdy písčité. Proto na písčitých pouštích dochází k tam rapidním poklesům teplot v noci – půda/písek není dobrým zásobníkem tepla, ale zase jeho teplota rychle roste, pokud je vystaven přímo tepelnému zdroji.

Nejchladnější částí dne je asi 30 minut po východu Slunce, kdy je povrch stále ochlazován dlouhovlnným zářením vycházejícím ze Země, ale ještě není znát oteplení zářením ze Slunce. Poté již nastává vzestup teplot díky kladné radiační bilanci. Nejvyšší teploty jsou dosahovány mezi 13.00 – 16.00. Logicky by měla teplota dále vzrůstat až do západu Slunce, ale díky promíchávání vzduchu a odvodu tepla směrem nahoru, dochází již k poklesu teploty až k rannímu minimu. V denním chodu teplota roste kratší dobu k maximu, než poklesá k minimální hodnotě.

Rozdíl mezi denním maximem a minimem je nejvýraznější na jaře, nejmenší pak v zimě.

frame-scrollup