Češi začínají věřit změnám klimatu

Češi začínají věřit změnám klimatu
03.12.2015
Více než polovina Čechů uznává, že globální změny klimatu způsobené člověkem se stávají faktem.

Dnes se možná trochu netradičně podíváme na názory nás – Čechů v otázkách změn klimatu.

„Češi začínají věřit změnám klimatu,“ s tímto tvrzením přichází Masarykova univerzita v Brně. Více než polovina Čechů uznává, že globální změny klimatu způsobené člověkem se stávají faktem. Přesto stále velké množství lidí zůstává skeptickými. Celkově se 52 % oslovených lidí domnívá, že ke změnám dochází, 29 % s tímto tvrzením nesouhlasí, zbytek dotazovaných neví či nemají názor. Průzkum mínění prováděla katedra environmentálních studií na více než dvou tisících respondentů. Katedra vyslovila závěr, že i když lidé mají na situaci názor, nejsou si svoji odpovědí častokrát jistí a byli by ochotná názor změnit, pokud by měli dostupné další data. Méně jistí jsou si spíše skeptici v otázkách změn klimatu.

Anketa, probíhá změna klimatu? Může za změnu klimatu člověk?

Obr.: Výsledky ankety

Zdroj: www.veda.muni.cz

 

Zajímavostí je, že 35 % respondentů se domnívá, že sami vědci mají mezi sebou neshody, zdali ke změnám dochází nebo ne. Ve skutečnosti skeptických závěrů ve vědeckých prací jsou jen promile a naopak drtivá většina prací pak ze samotných klimatických změn vychází. 

Co je příčinou klimatických změn vyvolalo v dotazovaných mírné zmatení. Více než polovina lidí si je správně spojuje s nárůstem skleníkových plynů, avšak ještě více respondentů mylně přisuzuje vinu ozónové vrstvě. Tyto domněnky se shodují i s názory respondentů odpovídajících na zahraniční výzkumy. Správa tedy poukazuje na nevědomost mnohých obyvatel planety.

Češi si změny klimatu spojují s nárůstem přírodních rizik, jako jsou povodně, sucho, vlny veder nebo i vymíráním druhů. Avšak většina lidí si dle výzkumu nepřiznává, že riziko by mohli pocítit i sami na vlastní kůži. Zodpovědnost za klimatické změny dle Čechů nese průmysl, Evropská unie, mezinárodní společenství, česká vláda a také ekologická sdružení.

Řešení Češi vidí ve změnách životního stylu a změnu v ekonomickém systému. Málo respondentů věří v technologické řešení. Navzdory tomu většina věří, že lidstvo dokáže klimatické změny zmírnit či se jim přizpůsobit. Lidé by souhlasili s opatřeními v průmyslu a investicemi, které by pomohly zemím se přizpůsobit globálním změnám klimatu. Nejsou již však ochotní pocítit opatření sami na sobě, tedy zásahy do jejich financí – vyšší daně z pohonných hmot či zdražení elektřiny.

Naopak v USA se snížil počet lidí obávajících se klimatických změn. Z 69 % věří nyní klimatickým změnám „jen“ 63 %. Téměř polovina občanů pak zdůrazňuje, že vláda by měla v boji proti klimatickým změnám dělat více (Wired).

Zdroj: Ema Wiesnerová, http://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/6876-zmena-klimatu-cesi-zacinaji-verit#.Vl7pxHYvdD8

Autor: SG

frame-scrollup