ČR pranostiky

 • 26.6

  Svatý Jan Burian mlátí bez cepů

 • 27.6

  Jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích sedm neděl skrývá

 • 28.6

  Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko

 • 29.6

  Na svatého Petra Pavla když hrom tříská, hřiby do země zatiská

 • 30.6

  Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný

 • 1.7

  Co červenec neupeče, to už srpnu neuteče

 • 2.7

  Když na Navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší

 • 3.7

  Deště o žních trest je boží

 • 4.7

  Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa

 • 5.7

  Červencové bouře mají tu moc, že obilí se neurodí dost

 • 6.7

  Na Mistra Jana z Husi k žatvě hotov kosy

 • 7.7

  Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti

 • 8.7

  Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane

 • 9.7

  Červenec zatopí, až obilí na poli praská

 • 10.7

  Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne

 • 11.7

  Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá

 • 12.7

  Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš

 • 13.7

  Okolo svaté Markéty bývají bouřky jako nasety

 • 14.7

  Když slunce ubývá, léto spěje v psí dny

 • 15.7

  Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek

 • 16.7

  Červenec žne žita a též višně k sobě přivítá

 • 17.7

  Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje

 • 18.7

  O svatém Kamilu slunce má největší sílu

 • 19.7

  Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti

 • 20.7

  Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim

 • 21.7

  Na proroka Daniele nalije též do mandele

 • 22.7

  Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává

 • 23.7

  Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří

 • 24.7

  Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice

 • 25.7

  Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce

frame-scrollup