ČR pranostiky

 • 9.7

  Červenec zatopí, až obilí na poli praská

 • 10.7

  Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne

 • 11.7

  Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá

 • 12.7

  Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš

 • 13.7

  Okolo svaté Markéty bývají bouřky jako nasety

 • 14.7

  Když slunce ubývá, léto spěje v psí dny

 • 15.7

  Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek

 • 16.7

  Červenec žne žita a též višně k sobě přivítá

 • 17.7

  Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje

 • 18.7

  O svatém Kamilu slunce má největší sílu

 • 19.7

  Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti

 • 20.7

  Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim

 • 21.7

  Na proroka Daniele nalije též do mandele

 • 22.7

  Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává

 • 23.7

  Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří

 • 24.7

  Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice

 • 25.7

  Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce

 • 26.7

  K Anně svatý hodina ze dne se tratí

 • 27.7

  Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude

 • 28.7

  V červenci když dne ubývá, horka přibývá

 • 29.7

  Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá

 • 30.7

  Na svatého Abdona ve švech praská stodola

 • 31.7

  Od svatého Ignáca - léto sa obráca

 • 1.8

  Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou

 • 2.8

  Srpen má nejkrásnější počasí v roce

 • 3.8

  Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje

 • 4.8

  Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše

 • 5.8

  Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou

 • 6.8

  Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak

 • 7.8

  Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu

frame-scrollup