E

Exosféra

je nejvyšší vrstvou atmosféry. Začíná ve výšce 800 km a obsahuje ještě volné molekuly plynu, které částečně zůstávají v zemské atmosféře, anebo unikají do meziplanetárního prostoru.

frame-scrollup