C

Cirrocumulus

Řasová kupa: tvoří vrstvy nebo lavice složené z malých bílých lístků nebo koulí, tzv. malé beránky. Jsou uložené ve skupinách a nebo řádech a mají tvar vln. Vyskytují se před studenou frontou. Jejich mocnost je 200 až 400 m. Slunce i měsíc přes ně prosvítají. Přítomnost těchto oblaků signalizuje vratkou rovnováhu v horní vrstvě troposféry. Patří sem i kondenzační pásy od letadel (Cirrocumulus tractus).

Cirrostratus

Řasová sloha: tvoří bílé závoje, které nezakrývají obrysy slunce nebo měsíce. Tato oblaka jsou spjata s příchodem teplé fronty. Skládají se z drobných krystalků ledu a mají mocnost od několika metrů do několika kilometrů.

Cirrus

Řasa: vzájemně oddělené oblaka v podobě jemných bílých vláken. Slunce i měsíc přes ně prosvítají. Jejich mocnost je 100 až 500 m. Přecházejí do řasových sloh a tehdy předpovídají zhoršení počasí.

Cumulonimbus

Bouřkový mrak: je to mohutný oblak vertikálního rozsahu. Základnu má ve výšce 1 až 2 km, vrchol může dosáhnout i přes 10 km. Bouřkový mrak tvoří v horních částech krystalky ledu a prochlazené kapky vody. Ve spodních částech ho tvoří kapky vody. Vypadávají z něj intenzivní srážky a bývá doprovázený silným větrem.

Cumulus

Kupa: zářivě bílé husté oblaky s ostrými ohraničenými obrysy, které se vertikálně vyvíjejí v podobě kup a věží. Mají většinou vodorovnou tmavou základnu. Mohou se vyskytovat v různých stádiích vertikálního vývoje. Oblaky se skládají z vodních kapek a mohou být zdrojem slabých přeháněk.

Charakteristické denní teploty vzduchu

Teplotní rozměry území se kromě průměrných teplot za jednotlivé období charakterizují i pomocí charakteristických denních teplot, které teplotně charakterizují určité období. V klimatologii se rozeznávají 4 takové období:

  1. Období s průměrnou denní teplotou 0 °C a více
  2. Období s 5 °C a více
  3. Období s 10 °Ca více
  4. Období s průměrnou denní teplotou 15 °C a více

Pro každé takové období se určuje průměrné datum nástupu i ukončení a trvání tohoto období. K podrobnějšímu popisu teplotních poměrů daného místa patří údaje o počtu letních dní, tropických dní, mrazivý den, ledový den a arktický den.

  1. Arktický den: den, kdy je maximální teplota vzduchu -10 °C a méně
  2. Ledový den: den, kdy je maximální teplota vzduchu -0,1 °C a méně
  3. Mrazivý den: den, kdy je minimální teplota vzduchu -0,1 °C a méně
  4. Letní den: den, kdy je maximální teplota vzduchu 25 °C a více
  5. Tropický den: den, kdy je maximální teplota vzduchu 30 °C a více
  6. Tropická noc: den s nočním minimem teploty vzduchu 20 °C a více
frame-scrollup