Benátky se ocitly pod vodou

Benátky se ocitly pod vodou
29.10.2018
Asi 70 % Benátek zaplavila voda. Povodně však nezpůsobil silný déšť, nýbrž velmi intenzivní vítr, který zvedal mořskou hladinu. Místy voda dosáhla až 156 cm.

Benátky jsou jedno z nejvíce navštěvovaných měst Evropy. Mnohé turisty, ale i místní dnes zaskočila povodňová voda, která zaplavila tamníí ulice. Silný vítr doslova vytlačil vodu z moře na pevninu a místy výška vyplavené vody byla nejvýše od prosince roku 2008. Rekordní hladina povodně ve městě byla, ale zaznamenána v roce 1979. Opět tomu bylo v prosinci a voda sahala plošně nad 160 cm.   

Starosta Benátek Luigi Brugnaro v médiích vykreslil selhání protipovodňového systému v podobě podvodňových bariér. Celý tento projekt trvá již několik let a je opředen mnoha korupčními aférami. Naneštěstí se ukázalo, že jeho funkčnost stále pokulhává a nejspíše budou nutné nové investice. Bariéry by se měly aktivovat při výstupu vodní hladiny nad 1 metr. To se průměrně v Benátkách děje čtyřikrát do roka. Město muselo dnes uzavřít i síť veřejné dopravy, která ve městě funguje pouze po vodě. Spojení bylo zachováno pouze pro vzdálené ostrovy.


Zdroj: Business Insider

Benátky jsou proslulé svou architekturou vybudovanou na několika ostrovech. Z principu je pro Benátčany voda hlavním rizikem. Lidé proto v ulicích budují různé dřevěné konstrukce, které mají umožnit chodcům projít městem suchou nohou i za zvýšené vodní hladiny. Obyvatelé také zpevňují dveře svých domů dřevěnými nebo kovovými panely, aby zabránili pronikání vody do spodních pater.

Povodně trápí i zbytek Itálie. Vyhlášena je pohotovost v celém státě, kde neustávající deště v kombinaci s malou kapacitou vodních toků způsobují ničivé záplavy.Regionální guvernér benátské oblasti Luca Zaia již nyní prohlásil, že letošní povodně by mohly dosáhnout úrovně povodní z roku 1966. I v tomto roce voda zaplavila Benátky, ale také Florencii.


Zdroj: Orange County Register

frame-scrollup