Mapa oblačnosti

Data jsou čerpána z ČHMÚ. Detekce oblačnosti.

Data jsou čerpána z sat24.com. Detekce oblačnosti.

MSG je zkratka názvu Meteosat Second Generation neboli Meteosat druhé generace, kterou provozuje evropská organizace EUMETSAT. Družice MSG jsou geostacionární, což znamená, že oběžná doba družice kolem Země je stejná jako rotace Země a družice jako by „visí“ nad jedním bodem nad Zemí. Družice se pohybují ve výšce přibližně 35 790 km a jsou stabilizovány na oběžné dráze pomocí rotace, kdy družice rotuje rychlostí 100 otáček za minutu, během kterých provádí snímkování. Nejdůležitější meteorologický přístroj družice je SEVIRI, tedy Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager, který provádí snímkování Země v 11 úzkopásmových spektrálních kanálech a jednom širokopásmovém s vysokým rozlišením. Jedná se o optickou soustavu sloužící jako dalekohled spolu se systémem zrcadel a skenovacího přístroje. Vzhledem k tomu, že se družice otáčí rychlostí 100 otáček za minutu, tak většinu času přístroj sleduje kosmický prostor. Jakmile se v zorném poli objeví Země, přístroj začne skenovat obraz. Skenování se provádí od jižního pólu k severnímu a k vytvoření snímku celé Země je potřeba 1250 otáček družice, což zabere 15 minut času.

Zdroj dat: EUMETSAT

frame-scrollup